Ecovolis

Një Kidical Mass‬ ndryshe…

Written by Ened Mato

Aktiviteti i preferuar i fëmijëve Kidical Mass këtë herë u zhvendos në Tufinë, aty ku është ndërtuar Parku i Ëndrrave me Rulota për strehimin e familjeve Rome. Të veditshëm se indiferenca, mospërfillja shkakton më shumë viktima se vet varfëria, kaluam një nga ditët më të bukura me fëmijët Rom.

Fëmijët bashkë me prindërit e tyre pedaluan të sigurt drejt Brrarit.

Sa më shumë fëmijë mbi biçikleta aq më shumë shpres për Tiranën që duam.