Eko Kopshtet Lifestyle Te ndryshme

Vendi perfekt për të vendosur lulet në shtëpi

Written by Ecovolis Editor

Lulet duhet të përshtaten me ambientin ku rriten. Nëse bimët gjenden në afërsi të trupave që lirojnë nxehtësi, patjetër duhet t’i largoni bimët.

Gjithashtu, mos i mbani bimët në afërsi të televizorët, sepse bimët do të absorbojnë nxehtësinë dhe do t’u thahen rrënjët dhe gjethet. Bimëve gjithashtu nuk u përshtatet as rrezatimi i televizorit.
Duhet pasur kujdes me ujitjen. Pas ujitjes, dheu në saksi do ta lirojë tepricën e ujit në enën e vendosur nën saksi dhe ky ujë duhet eliminuar, sepse bimët nuk e duan lagështinë e tepërt.

House Plants