Eco Bicycle

Triçikleta: Bicikleta qe transformon plehrat në ushqim per bimet!

Written by ecovolis

Në Nantes të Francës, nisma Triçikleta mbledh mbeturinat organike nga restorantet për ti kthyer ato në përzierje plehrash organike. Nisma është vlerësuar edhe nga OKB me një çmim të rëndësishëm.

Biçikleta është një motor ndryshimi, por jo vetëm kur bëhet fjalë për lëvizjen urbane. Në qytetin francez të Nantes, projekti Triçikleta e demonstron këtë në mënyrë të përkryer me një ide që ka çuar edhe në një çmim të OKB-së: mbledhjen e mbeturinave të restoranteve dhe kthimin e tyre në pleh për ushqimin e bimëve.

Nisma, e cila përfshin inxhinierin e ri të mjedisit Coline Billon, është formuar nga një grup i madh çiklistësh të qytetit, të cilët mbledhin plehrat organike të gjeneruara nga restorantet e qytetit. Më tej I transformojnë këto lëvore, gjethe, copa kafeje dhe mbetje ushqimesh të destinuara si ushqim për hapësirat e gjelbërta urbane.

Projekti është vlerësuar nga Programi i Mjedisit i Kombeve të Bashkuara me çmimin “Kampion i ri i Tokës”, me 15,000 dollarë për secilin prej gjashtë fituesve dhe u jepet të rinjve në moshën 18 deri në 30 vjeç, të cilët drejtojnë zgjidhje inovative për çështjet mjedisore.

Në katër muaj, Billon grumbulloi dy ton dhe vendosi të themelojë Triçikletën, një shoqatë për të vlerësuar dhe përpunuar këto mbeturina dhe për të parandaluar djegien e tyre, një sistem ende i pa përhapur për eliminimin e tyre. Çdo gjë në biçikletë me rimorkio, një mjet transporti i integruar në jetën e Nantes. Gati dy vjet më vonë, 30 institucione u bashkuan me projektin, i cili ka zgjeruar fushën e veprimit të tij në tre lagjet e qytetit francez. Rreth 15 vetë punojnë në shoqatë, shumë prej të cilëve vullnetarë që bashkëpunojnë rregullisht ose herë pas here. Janë mbledhur deri në dy ton mbeturina në muaj.

Në Spanjë, mbetjet organike përbëjnë afërsisht 40% të mbeturinave

Tricikleta i shpërndan gjithashtu sasi plehu dhe fermerëve, kopshteve urbane, kopshteve të komunitetit dhe shkollës lokale të hortikulturës”. Është e rëndësishme të dimë sa vlen ajo që hedhim”.