Une Ricikloj

“Unë Ricikloj”, katër kosha për të ndarë mbeturinat tuaja

Written by ecovolis

Une Ricikloj është një nismë mjedisore që synon të motivojë komunitetin dhe individët për një mjedis sa më të qëndrueshëm me më pak mbeturina.

 

une ricikloj1

Kjo nisëm ofron një program të mirëfilltë të riciklimit dhe shërbimit ekologjik për ndarjen dhe grumbullimin e mbeturinave në zyra, biznese, qëndra tregtare dhe më gjerë. Ne besojmë se riciklimi ësh të jetësor për mjedisin tonë, është e mirë për komunitetin, për bashkinë, për bizneset dhe organizatat.